یوونتوس ۳-۰ بارسلونا / بیانکونری بیرحم دوباره بارسا را از جام دور کرد

سکوت طارمی شکستتیم یوونتوس موفق به پیروزی ۳-۰ مقابل بارسلونا شد. سکوت طارمی شکست