۲ جوابیه دولت به گزارش‌های خلاف واقع روزنامه وطن امروز و خبرگزاری فارس

کمتر از ۱۰روز دیگر؛ زاینده‌رود پر آب می‌شوددفتر سخنگو و دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت به ابهامات مندرج در روزنامه وطن