فروش ۱۹۶ هزار کنسول جدید نینتندوی ژاپن در بازار آمریکا

باخت بی‌موقع تراکتور مقابل سپاهان و برد آبی‌های تبریز / بحران برای مدافع عنوان قهرمانی ادامه داردنینتندو توانسته است کنسول