پناهیان: یک وزیر حتی قدرت ندارد به تنهایی بر زیر مجموعه خود نظارت کند

دولت یازدهم نگذاشت اقتصاد ایران مانند ونزوئلا شودتسنیم نوشت:‌ حجت الاسلام پناهیان گفت: اگر تشکیلات وجود نداشته باشد، امکان نفوذ

برجام یک مسئله ملی است / دولت از سرمایه گذاری بخش خصوصی حمایت می کند

راه نجات اقتصاد کشور توجه به پروژه های اقتصاد مقاومتی استوزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران گفت: