یک کاندیدای ریاست‌جمهوری به جبهه مردمی نیروهای انقلاب پیوست

سیاه‌جامگان با شکست دادن استقلال خوزستان امیدوار ماندتسنیم نوشت:‌ علی نیکزاد پس از دعوت رسمی جبهه مردمی نیروهای انقلاب به