استاندار گیلان: با تمام توان جهت رفع نیازمندی های به حق قشر آسیب پذیر جامعه تلاش کنیم

جشن نیکوکاری در مدارس پلدختر برگزار شداستاندار گیلان در مراسم آغاز جشن نیکوکاری برپایی این جشن را در آستانه بهار