پیگیری راه اندازی پایانه صادراتی گل و گیاه و محصولات کشاورزی شهرستان عباس آباد

۱۷مرداد روز تاریخی یادآور رشادت پیام رسان واقعیحسن خیریانپور،معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مازندران گفت:راه اندازی پایانه