فیلم مرثیه گمشده به جشنواره بین المللی فیلم صلح راه یافت

تندیس اقتدار شهید محسن حججی طراحی می‌شودفیلم مرثیه گمشده اثر نادر ساعی ور به جشنواره بین‌المللی فیلم صلح راه یافت.