بعد از گل آقا مجله‌ای نیامد که طنز را سیراب کند

ورزش اصفهان توسط افراد نابلد مدیریت می‌شودایسنا نوشت: کاریکاتوریست مجله گل آقا گفت: یک کاریکاتوریست باید از معلومات قوی برخوردار