بنیامین بهادری: گلزار لیاقت خود را در سینما ثابت کرده است

بیچاره خانم مرکل!بنیامین بهادری معتقد است: «وقتی یک بازی را تازه یاد می‌گیرید، بهتر است پشت دست دیگران بنشینید.حقیقتا دلم