گلایه دوباره قالیباف: سایت مرا با شکایت دولت بستند و سایت خودشان را راه انداختند

در ادامه مناظره امروز بالاخره قالیباف پذیرفت که در مورد سوالات پاسخ دهد. البته باز هم با چاشنی نقد دولت.