گاتیلوف از احتمال برگزاری دور جدید مذاکرات ژنو در ۲۰ مارس خبر داد

تمهیدات ترافیکی شب عید؛ افزایش ساعت طرح ترافیک و فعالیت مترو و اتوبوسمهر نوشت: معاون وزیر امور خارجه روسیه اعلام