کوچ خودروی خودران اوبر از کالیفرنیا به آریزونا

اشک‌های نوراللهی هنگام تعویض/ شماره هشت پرسپولیس با هواداران خداحافظی کرددر پی عدم موفقیت خودروی خودران اوبر در سان‌فرانسیسکو و