آهنگران: کسی که دستاوردهای تیم مذاکره کننده را حفظ کند

تکرار نام‌هایی که به حمایت از روحانی برخاسته‌اندپاسخ محمدعلی آهنگران فعال اصلاحطلب به این سوال که پیروزی کدامیک از نامزدها

تاجیک: کسی که اصلاح‌طلبی را با روحیه ظریف ایرانی ممزوج کند

پوتین: اتهامات علیه ترامپ را با مدرک رد می‌کنمپاسخ نصرت الله تاجیک دیپلمات اسبق کشورمان به این سوال که پیروزی

مردی که همسرش را ازطبقه چهارم پرت کرده بود،از قصاص نجات یافت/دوست نداشتم پریسا بیرون خانه کار کند

پیش بینی 1474 شعبه اخذ رای در هرمزگان/یک میلیون و 166 هزار هرمزگانی واجد شرایط رای دادن هستندایران نوشت:بیست و