اصلاح‌طلبانی که با دولت لابی می‎کنند چه کسانی هستند؟

دبیر هجدهمین جشنواره تئاتر تجربه منصوب شدایلنا نوشت: مرتضی حاجی، عبدالواحد موسوی‌لاری، محمدرضا عارف، حسین مرعشی، محمود صادقی، ژاله فرامرزیان،