ربات‌های شناگر که آب‌های آلوده را تصفیه و قابل آشامیدن می‌کنند!

عکس | پست توئیتری ظریف درباره سفر اخیر خود به اروپادر آینده نزدیک می توان آب های آلوده را بدون

هزینه‌ سیاسی که خودسرها به نظام تحمیل می‌کنند

تمجید “آس”اسپانیا از پنالتی پرسپولیسی‌ها/طارمی -رضاییان بهتر از مسی – سوارز!عبدالکریم حسین زاده* تمجید “آس”اسپانیا از پنالتی پرسپولیسی‌ها/طارمی -رضاییان بهتر