ناگفته هایی که ضرغامی از سیما و سینما و سیاست و هاشمی و خاتمی ولاریجانی و… به خاطر دارد

پایان شکایت دختری که از رابطه با یک پسر باردار شد/آقای قاضی! می خواهم با شهروز ازدواج کنمروزنامه شزق مصاحبه