قائم مقام سازمان توسعه تجارت ایران:سبد صادرات ۱۰سال آینده را باید مشخص کنیم

خطوط اتوبوس های تندرو در اردبیل راه اندازی شودمشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر دامنه فعالیت‌های صادراتی خود