آیین شیرین کاشت درخت همزمان با ولادت افراد را ترویج کنیم

پروژه باغستان بی‌سابقه‌ترین اقدام مدیریت شهری کرج در حوزه جنگ‌لکاری استعضو شورای اسلامی شهر کرج، با تاکید بر اهمیت حفظ