ترکیب شوک کننده منصوریان برای استقلال در بازی با فولاد خوزستان!

علیرضا منصوریان که حسابی با تمجیدهایی که از جوانگرایی‌اش می‌شود ، شاد است برای بازی با فولاد 3 جوان جدید