پیشنهاد جالب یک امام جمعه: کنسرت‌ها تک جنسیتی برگزار شود

رسانه‌هاى سعودى: ایران به خاطر رفتار هوادارانش مجازات شدتسنیم نوشت:امام‌جمعه سمنان با اشاره به نقض برجام از سوی آمریکایی‌ها، تصویب