کنایه رئیسی به روحانی: ما که عدد و رقم نگفتیم/ انتقاد هاشمی‌طبا از حال بد دانشگاه‌ها

امیر جعفری: می‌خواهند وانمود کنند هنرمندان از وضع فعلی ناراضی‌اندمهر نوشت: نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت: ۱۴ میلیارد دلار که