کشف نارنجک ۱۲.۵ کیلویی در چهارشنبه‌سوری، پیش از انفجار/ سازنده بازداشت شد/ عکس

انتخاباتی کم‌ضرر، کم‌خطر و به دور از مطلق‌اندیشیایران نوشت: گزارشها حاکی است که مقام های انتظامی و امدادی امشب انواع