رتبه کسب رتبه اول کهگیلویه و بویراحمد در رشته اذان درمرحله منطقه ای ششمین دوره مسابقات منطقه ای قرآن

رانندگان تاکسی در شیراز هرچه فریاد داشتند بر سر مجازی ها خالی کردند،رتبه اول در رشته اذان درمرحله منطقه ای

کسب رتبه سوم برق منطقه ای مازندران در ارزیابی عملکرد وزارت نیرو

ده زوج معلول به خانه بخت رفتندشرکت برق منطقه ای مازندران در ارزیابی عملکرد وزارت نیرو در سال 1394 رتبه