رهبر معظم انقلاب: نباید با گفتار نابخردانه، شمشیر اختلاف افکنی دشمن را تیز کرد

تمجید ویژه رئیس فدراسیون کرواسی از برانکوصدوسومین شماره نشریه خط حزب الله در معرفی «هیأت انقلابی» بخشی‎هایی از سخنرانی رهبر