وقتی اسطوره فوتبال جهان بازی تیم جهانبخش را از نزدیک تماشا کرد

افزایش آمار مسمومین ناشی از نشت گاز کلر از مخزن تاسیسات آب و فاضلاب در دزفولدیگو مارادونا به تماشای یک