۱۷ نماینده دموکرات مراسم تحلیف ترامپ را تحریم کردند

هاموند: مجبور شویم مدل اقتصادی را تغییر می‌دهیمتعداد نماینده‌های حزب دموکرات که مراسم تحلیف رئیس‌جمهوری منتخب آمریکا را تحریم کردند