کدخدایى تشریح کرد: ایراد شوراى نگهبان به لایحه برنامه ششم

رونمایی از گوشی بلک‌بری کی‌وان در کنفرانس جهانی موبایلسخنگوى شوراى نگهبان به تشریح ایرادى که شوراى نگهبان نسبت به «لایحه