وزیر کار: به جای شعار، حقوق 600 هزار تومانی بازنشستگان شهرداری را زیاد می‌کردید

اتوبوس شهری پیرزن ۸۰ ساله را زیر گرفت/ این خانم در دم جان باختوزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از