شرایط ارائه کارت بازرگانی جهت صادرات کالا از مناطق آزاد اعلام شد

حمایت توسعه شیلات و آبزی‌پروری در اردبیلدفتر صادرات گمرک ایران شرایط ارائه کارت بازرگانی جهت صادرات کالا از طریق مناطق