عکس| ظریف دقایقی در پارلمان چک حاضر شد و مورد تشویق قرار گرفت

لادن مستوفی: فیلمنامه‌های خوبِ تلویزیون گرفتار مدیریت ضعیف‌انددکتر محمد جواد ظریف در ادامۀ تور اروپای شرقی خود پس از ملاقات