چه کسی بر صندلی وزارت نیرو تکیه می‌زند؟

مهمانان ویژه تحلیف دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوریایسنا نوشت:با نزدیک شدن به روز تحلیف ریاست جمهوری بازار شنیده‌ها از گزینه‌های احتمالی برای