چهار نکته مهم درباره مناسبات تهران-کی‌یف از زبان اظهارات سفیر اوکراین

تسنیم نوشت: سفیر اوکراین در ایران گفت که ما به مناسبات با جمهوری اسلامی ایران اهمیت می‌دهیم و آمادگی داریم