حضور چند روزه مسافران در گیلان موجب پایداری اقتصاد استان است

گیلان برای تامین مطمئن آب کشاورزی به ساخت 5 سد دیگر نیازمند استمدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان