چرا کرکوک با خط لوله انتقال نفت عراق به ایران مخالف است؟

عکس یادگاری جواد عزتی، رضا یزدانی، محمدرضا هدایتی و … پشت صحنه «قهوه تلخ»مقامات شمالی ترین استان عراق کرکوک، با