پیگیری وضعیت روستایی آسیب دیده از حمله پلنگ در ماسال

سومین جشنواره مطبوعات شاهد رشد مطلوب رسانه‌های آذربایجان شرقی استدرپی دریافت گزارش هایی به اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان