رونمایی از اولین ترجمه «پینوکیو» از زبان ایتالیایی

یک پیش‌بینی از رشداقتصادی امسالاولین ترجمه کتاب «پینوکیو» از زبان ایتالیایی به فارسی رونمایی می‌شود. یک پیش‌بینی از رشداقتصادی امسال