پیغام خسرو استقلالی‌ها برای هواداری که با ویلچر به آزادی آمده بود

شادمانی بوئینگ از قرارداد با ایرانکاپیتان دوم تیم استقلال با انتشار متنی از هواداران این تیم دلجویی کرد. شادمانی بوئینگ