اینفوگرافیک | پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸

اجرای پنج نمایش کودک در مراکز فرهنگی هنری شهر تهرانصندوق بین‌المللی پول در گزارش «چشم‌انداز اقتصادی ایران» پیش بینی کرد،