پیام تسلیت حسین انتظامی به مدیر مسئول روزنامه الوفاق

محرم بستری برای تبلیغ و ترویج اسلام ناب محمدیمعاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی درگذشت مادر مدیر