پیام مشترک شهردار و شورای اسلامی شهر اردبیل به مناسبت درگذشت آیت الله موسوی اردبیلی

عکس | مسن‌ترین فرد سرشماری شده استان کردستانرئیس شورای اسلامی شهر و شهردار اردبیل در پیامی مشترک درگذشت آیت الله