بیانیه شماره یک منتخبین دوره ی پنجم شورای اسلامی شهر سقز

خدمات دهی گسترده شهرداری سقز با شروع فصل گرمامنتخبان دوره پنجم شورای شهر سقزضمن تقدیر و تشکر از مشارکت سیاسی

کنایه سرخو در آستانه انتخابات: اعضای شورای پنجم بدانند در مبارزه با فساد، مورد حمله قرار می‌گیرند

لیپی در تهران پا به توپ شدایسنا نوشت: رئیس کمیته حمل و نقل شورای چهارم شهر تهران اعلام کرد: مقابله