تبدیل زباله‌های پلاستیکی اقیانوس‌ها به کفش‌های ورزشی

هشدار توئیتری حسن روحانی درباره شکستن قلم‌ها و بستن دهان اهالی رسانهبه گزارش ایرنا، یکی از بزرگترین تولیدکننده های کفش