پست اینستاگرامی علی دایی پس از شکست مقابل پرسپولیس

اینفوگرافیک | پاسخگویی در برابر رویدادهای مالی با حسابداری تعهدیسرمربی نفت تهران پیامی در در شبکه مجازی اینستاگرام منتشر کرد.