فیلم | لحظات تماشایی دیدار استقلال و پدیده | تک گل ۳ امتیازی جابر

انفجار در برج های ترامپ!دقایق تماشایی دیدار استقلال و پدیده را در ویدئوی زیر ببینید. انفجار در برج های ترامپ!