پاسخ احسان علیخانی به ابهامات مطرح شده درباره کمپین زندانیان

تصاویر | نمایشگاه هوایی پاریس با حضور رئیس‌جمهور جوان و هواپیماهای رنگارنگدر پی ابهامات به وجود آمده درباره کمپین زندانیان