محمود صادقی: هیچ‌کس پاسخگوی نهاد بازداشت‌کننده ادمین کانال‌های تلگرامی نیست

سقوط داربست روی ۵ خودرو در تهران/ یک نفر مصدوم شدایلنا نوشت:نماینده مردم تهران در توئیتر خود نوشت:‌ هیچ‌کس پاسخگوی

بخش خصوصی نمی تواند پاسخگوی ریسک‌های دولتی باشد

فرهنگ‌سازی حفاظت از محیط زیست نیاز به عزم عمومی داردعضو انجمن صادرکنندگان سنگ آهن می‌گوید: بخش‌خصوصی بدون همراهی و همکاری