فیلم | رهبر انقلاب: نوروز باستانی، نوروز پادشاهان بود

محمود احمدی نژاد رسما از بقایی اعلام حمایت کرد /می‌خواهم مراقبت کنم تا اشتباهات 1392 تکرار نشودرهبر معظم انقلاب اسلامی