مصطفایی: مدیران و کارمندان دستگاههای اجرائی‌، خدمتگزاران مردم هستند

«ناگفته» ناظری‌ها در زمستان تکرار می‌شودرئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر کرج گفت: مدیران و کارمندان دستگاههای اجرائی‌، خدمتگزاران مردم