وزیر اطلاعات: اشراف خوبی بر جریان‌های تروریستی منطقه داریم / به ۱۲۰ تیم ضربه وارد کرده‌ایم

خیران اردبیلی حدود 22 میلیارد ریال به مراکز نیکوکاری کمک کرده‌اندتسنیم نوشت: وزیر اطلاعات با اشاره به پیشرفت‌ کشور در